Ascont International
Impreuna, mai bine .....
Servicii

Inceperea unei noi afaceri* Consultanta pentru deschiderea unei noi afaceri in Romania

* Elaborarea planului de afaceri si studii de fezabilitate

* Consultanta privind procedurile fiscale ale unei societati


Audit

* Audit financiar intocmit in concordanta cu cerintele contabilitatii romanesti

* Consolidarea situatiilor financiare statutare in concordanta cu contabilitatea internationala

* Asistare in aplicarea OMFP 94/2001 pentru intocmirea situatiilor financiare in concordanta cu Directivele IV ale Comunitatii Europene si cu IAS

* Audit intern
Contabilitate

* Inregistrarea cronologica a documentelor primare

* Balanta contabila lunara

* Elaborarea jurnalelor de TVA, de cumparari si vanzari

* Contabilitatea stocurilor

* Salarii: statele de salarii, calculate in concordanta cu prevederile legale; fluturasii de salarii; emiterea situatiilor centralizate si transmiterea acestora catre autoritatile in drept

* Emiterea si transmiterea lunar, a deconturilor de taxe

* Bilantul contabil si situatiile financiare anuale, in concordanta cu standardele contabilitatii romanesti

* Transpunerea in IAS-uri

* Rapoarte financiare
Consultanta privind taxele


* Taxe privind personae fizice nerezidente

* Servicii de consultanta privind taxele datorate de persoane juridice si fizice, rezidente.

* TVA, impozit pe venituri, impozit pe profit, accize, asigurari sociale

* Retinerea taxelor

* Fiscalitatea, in concordanta cu legislatia

* Legislatia muncii

* Relatia cu autritatile fiscale

* Legislatia privind importul / exportul, vama si reglementarile valutare
Consultanta financiar-fiscala si de management* Analiza stucturilor financiare

* Analiza cash-flow-ului

* Analiza debitelor si creantelor

* Analiza imobilizarilor corporale si necorporale

* Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli

* Consultanta privind legislatia referitoare la ficalitate

* Asistenta pe parcursul verificarilor de catre autoritatile fiscale

* Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrama, structuri, fisa postului)

* Elaborarea procedurilor interne si a normelor referitoare la activitatea de baza si a celor conexe

* Analiza fluxului informational si al organizarii (comunicarea interdepartamentala)

* Consultanta pentru organizarea activitatii financiare si a stocurilor, respectand legile in vigoare

* Consultanta privind cerintele sistemului IT utilizat

* Consultanta pentru alegerea unui sistem IT cat mai adecvat, din punct de vedere al rezultatelor oferite de acesta, dar si din punct de vedere al costului unui astfel de sistem

* Consultanta si asistenta pentru implementarea sistemului IT

* Planuri de afaceri si strategie